Màng lọc sinh học MBR diện tích 40 m2

Màng lọc sinh học MBR diện tích 40 m2

35,000,000

Màng

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Màng lọc sinh học MBR diện tích 40 m2