SẢN XUẤT CHẾ PHẨM VI SINH, SẢN PHẨM SINH HỌC, SINH HỌC HỮU CƠ

Để biết thêm chi tiết sản phẩm sinh học, sinh học hữu cơ, chế phẩm vi sinh cho môi trường, nông nghiệp, chăn nuôi, trồng trọt, thuỷ sản và dịch vụ môi trường xin vui lòng liên hệ: 0914 918 599

NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT

CÔNG TY CP XNK SUNGROUP THÀNH LẬP NGÀY 22 THÁNG 04 NĂM 2020. CÔNG TY CHUYÊN NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT CUNG CẤP CÁC SẢN PHẨM VI SINH MÔI TRƯỜNG, SẢN PHẨM SINH HỌC HỮU CƠ CHO NÔNG NGHIỆP, CHĂN NUÔI, CÂY TRỒNG VÀ NUÔI TRỒNG THUỶ  SẢN.

  1. CÁC SẢN PHẨM CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ MÙI, PHÂN GIẢI RÁC THẢI, CHẤT THẢI, NƯỚC THẢI LÀM SẠCH TRONG  MÔI TRƯỜNG VÀ TRONG CHĂN NUÔI
  2. SẢN PHẨM VI SINH PHÂN GIẢI XENLULO
  3. VI SINH Ủ PHÂN HỮU CƠ
  4. CHẾ PHẨM DIỆT CÔN TRÙNG
  5. CHẾ PHẨM  VI SINH HIẾU KHÍ, KỴ KHÍ, YẾM KHÍ VÀ XỬ LÝ AMONI
  6. CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ DẦU MỠ, BỂ PHỐT
  7. VI SINH KHỬ MÙI VÀ KIỂM SOÁT CÔN TRÙNG GÂY HẠI
  8. CÁC SẢN PHẨM TẨY RỬA SINH HỌC HỮU CƠ ĐA NĂNG

SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO TIÊU CHUẨN ISO 9001:2015, TCVN 6168:2002, TCVN 7304-1,2:2003, TCCS 01:2024/SUNGROUP

Contact us:
0914 918 599

VÌ SAO BẠN NÊN CHỌN SUNGROUP JCS LÀ ĐƠN VỊ NHẬP KHẨU VÀ PHÂN PHỐI HÀNG HOÁ

SẢN PHẨM ĐƯỢC NHẬP KHẨU VÀ SẢN XUẤT ĐIỀU CHỈNH THEO ĐÚNG CHẤT LƯỢNG YÊU CẦU KHÁCH HÀNG

SẢN PHẨM ĐƯỢC SẢN XUẤT ĐỘC QUYỀN TẠI NHÀ MÁY ĐẦY ĐỦ CHỨNG TỪ THEO QUY ĐỊNH

GIÁ CẢ CẠNH TRANH, ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ CHẾ ĐỘ HẬU MÃI TỐT

SẢN PHẨM SẢN XUẤT THEO TCVN 6168:2002, TCVN 7304-1,2:2003, ISO 9001:2015

SẢN PHẨM CHẾ PHẨM VI SINH

SẢN PHẨM SINH HỌC HỮU CƠ

SẢN PHẨM KHỬ MÙI VÀ PHÂN HUỶ NHANH 24H

0
SẢN PHẨM TIÊU CHUẨN
0
KHÁCH HÀNG
0
DỰ ÁN
0
CÔNG NHÂN
0
ĐẠI LÝ
0
XƯỞNG SẢN XUẤT

Dự án đã thực hiện

Cung cấp hạt nhựa trao đổi ion của Lanxess

CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ GỐC RẠ ENZYME KING

Tây Ninh

DỊCH VỤ XỬ LÝ VÀ TÁI CHẾ RÁC THẢI TẠI BÃI CHÔN LẤP

Bình Định, Cà Mau, Đà Lạt, Đồng Nai, Hà Nội, Khác, Long An, Rác thải sinh hoat, Tây Ninh, Xử lý nước sạch

CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ MÙI HÔI VÀ PHÂN HUỶ

Bình Định, Cà Mau, Đà Lạt, Đồng Nai, Hà Nội, Khác, Long An, Rác thải sinh hoat, Tây Ninh, Xử lý nước sạch

NƯỚC RỬA CHÉN CHANH HỮU CƠ

Bình Định, Cà Mau, Đà Lạt, Đồng Nai, Hà Nội, Khác, Long An, Xử lý nước sạch

KEM ĐÁNH RĂNG HỮU CƠ

Bình Định, Cà Mau, Đà Lạt, Đồng Nai, Hà Nội, Khác, Long An, Tây Ninh