Author - hangmt

Nhà máy xử lý rác thải

Xử lý chất thải bằng hệ thống lò đốt –   Chức năng : Xử lý bằng phương pháp đốt hủy trong lò đốt 02 cấp. Hệ thống lò đốt  trạng bị hệ thống xử lý khí thải đồng bộ. Khí thải sau khi thải ra môi trường đạt theo  QCVN. Tro xỉ sau quá trình đốt được chuyển sang hệ thống ổn định hóa rắn. –   Công suất : 1.000 kg/h/lò. Số lượng 02 lò. Công suất đốt tối đa: 48 tấn/ngày. –   Các [...]

Xem thêm...