VỀ CHÚNG TÔI

LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG:
- NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT
- SẢN XUẤT SINH HỌC, SẢN PHẨM HỮU CƠ
- DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG

 

LĨNH VỰC NHẬP KHẨU SẢN PHẨM CHO NHÀ MÁY SẢN XUẤT

 CÁC CHẾ PHẨM SINH HỌC

SẢN PHẨM HỮU CƠ THÂN THIỆN MÔI TRƯỜNG

LĨNH VỰC SẢN XUẤT: SẢN XUẤT SẢN PHẨM SINH HỌC, SẢN PHẨM  HỮU CƠ, SẢN PHẨM  ĐA DẠNG CÁC CHỦNG LOẠI VI SINH CÓ LỢI PHỤC VỤ CHO MÔI TRƯỜNG, NÔNG NGHIỆP, THUỶ SẢN, CHĂN NUÔI  VÀ GIA ĐÌNH.

TIÊU CHUẨN SẢN XUẤT: 

 • ISO 9001:2015

 • TCVN 6168:2002

 • TCVN 7304-1:2003

 • TCVN 7304-2:2003

 • TCCS: 01:2024/SUNGROUP

SẢN XUẤT CÁC SẢN PHẨM SINH HỌC CHO MÔI TRƯỜNG, NÔNG NGHIỆP, THUỶ SẢN, CHĂN NUÔI VÀ TRỒNG TRỌT  ÁP DỤNG SẢN XUẤT THEO ISO 9001:2015, TCVN 6168 :2001, 7304-1,2:2003

 •  CHẾ PHẨM VI SINH XỬ LÝ MÙI VÀ PHÂN HUỶ RÁC THẢI, CHẤT THẢI, NƯỚC THẢI

 • VI SINH PHÂN GIẢI XENLULO

 • PROBIOTICS

 • VI SINH HIẾU KHÍ, KỴ KHÍ,

 • VI SINH XỬ LÝ HẦM BIOGAS,

 • VI SINH CHO NÔNG NGHIỆP VÀ CÂY TRỒNG

 • VI SINH CHO CHĂN NUÔI

 • VI SINH CHO MÔI TRƯỜNG

 • VI SINH CHO THUỶ SẢN

 • SẢN PHẨM TẨY RỬA HỮU CƠ

 • SẢN PHẨM KHỬ MÙI SINH HỌC

SẢN PHẨM CAM KẾT CHẤT LƯỢNG VÀ BẢO HÀNH 12 THÁNG

UY TÍN VÀ CHẤT LƯỢNG SẢN PHẨM TẠO NÊN THƯƠNG HIỆU