Màng lọc sinh học MBR diện tích 6 m2

Màng lọc sinh học MBR diện tích 6 m2

6,500,000

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Màng lọc sinh học MBR diện tích 6 m2