Màng lọc sinh học MBR diện tích 25 m2

Màng lọc sinh học MBR diện tích 25 m2

22,500,000

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Màng lọc sinh học MBR diện tích 25 m2