XỬ LÝ NƯỚC BẰNG MÀNG LỌC SINH HỌC MBR

XỬ LÝ NƯỚC BẰNG MÀNG LỌC SINH HỌC MBR

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Xử lý nước thải đô thị
•Ứng dụng trong các dự án nhà máy xử lý nước thải đô thị.

•Ứng dụng trong các nhà máy xử lý nước thải khu công nghiệp.

Dự án nhà máy xử lý nước thải đô thị 15000T/D, tại CẦN THƠ  (Quy trình MBR)

Nhà máy dự án xử lý nước thải đô thị 10000T/D, TẠI HÀ NỘI  (Quy trình MBR)

Xử lý nước thải công nghiệp 20000T/D, TẠI TP.HCM (quy trình MBR)

Xử lý nước thải công nghiệp
•Xử lý nước thải công nghiệp

•Ứng dụng trong xử lý tái chế nước thải trong ngành công nghiệp nặng như luyện cốc, hóa chất, nhuộm, in và dệt…

Nhà máy dự án xử lý nước thải luyện  7200T/D, tại NHA TRANG  (quy trình UF)

Nhà máy dự án tái chế nước thải 4500T/D, tại THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  (quy trình UF)

Nhà máy dự án tái chế nước thải  10000T/D, tại ĐÀ NẴNG  (quy trình UF)

Nhà máy tái chế nước thải công suất 6000T/D tại BÌNH DƯƠNG (quy trình SMF)

Nhà máy tái chế nước thải 3000T/D tại BÌNH DƯƠNG (quy trình MBR)

Nhà máy dự án tái chế nước thải hấp 1000T/D tại ĐỒNG NAI  (Quy trình MBR)