MÀNG LỌC SINH HỌC MBR DẠNG TẤM CEMBRANE CỦA ĐAN MẠCH

MÀNG LỌC SINH HỌC MBR DẠNG TẤM CEMBRANE CỦA ĐAN MẠCH

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

MODEL MÀNG LỌC SINH HỌC MBR DẠNG TẤM CEMBRANE CỦA ĐAN MẠCH:

Màng lọc sinh học MBR cembrane  diện tích 0.151 m2, model SiCFS-0151-DO-T-520

Màng lọc sinh học MBR cembrane diện tích 6.04 m2, model SICFM-6040-DO-T-520

Màng lọc sinh học MBR cembrane diện tích 6.86 m2, model SiCPM 6860

 

VIDEO MÀNG LỌC SINH HỌC MBR DẠNG TẤM CEMBRANE CỦA ĐAN MẠCH;

 

CATALOG MÀNG LỌC SINH HỌC MBR DẠNG TẤM CEMBRANE CỦA ĐAN MẠCH:

SiCPM-6860-All-In-One+v1.2
SiCFS-0151-DO-T-520+2.1
SiCFM_datasheet+rev1