MÀNG LỌC SINH HỌC MBR KOBUTA – NHẬT

MÀNG LỌC SINH HỌC MBR KOBUTA – NHẬT

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

UNIT TYPE MÀNG LỌC SINH HỌC MBR KOBUTA – NHẬT:

Màng lọc sinh học MBR Kubota công suất 1 m3/ngày, model KZ-5

Màng lọc sinh học MBR Kubota công suất 1.4 m3/ngày, model KZ-7

Màng lọc sinh học MBR Kubota công suất 2 m3/ngày, model KZ-10

Màng lọc sinh học MBR Kubota công suất 5 m3/ngày, model HCZ-25

Màng lọc sinh học MBR Kubota công suất 10 m3/ngày, model HCZ-50

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 8 m2, model LF 10

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 20 m2, model FF 25 ,

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 40 m2, model FF 50

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 40 m2, model FS 50,

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 60 m2, model FS 75

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 80 m2, model FS -100

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 120 m2, model FS – 120

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 160 m2, model FS – 200

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 60 m2, model ES 75,

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 80 m2, model ES 100,

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 100 m2, model ES 125

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 120m2, model ES 150

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 160 m2, model ES 200

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 240 m2, model FK300

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 320 m2, model FK400

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 240 m2, model EK300

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 320 m2, model EK400

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 218 m2, model RM150

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 290  m2, model RM200

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 345  m2, model RW300

Màng lọc sinh học MBR Kubota diện tích 580  m2, model RW400

 

CATALOG:

Brochure
KUBOTA_Submerged_Membrane_Unit_SP_Series

 

VIDEO:

 

KUBOTA_Submerged_Membrane_Unit_SP_Series