Màng lọc sinh học MBR dạng tấm phẳng 0.8 m2

Màng lọc sinh học MBR dạng tấm phẳng 0.8 m2

1,450,000

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Màng lọc sinh học MBR dạng tấm phẳng 0.8 m2