Hạt nhựa trao đổi ion dùng nhiệt điện và nhà máy đường

Hạt nhựa trao đổi ion dùng nhiệt điện và nhà máy đường

 • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Công ty CP xuất nhập khẩu Sungroup nhập khẩu hạt nhựa trao đổi ion  với model như sau:

 • Hạt nhựa trao đổi ion AmberLite HPR550
 • Hạt nhựa trao đổi ion DuPont™ AmberLite™ HPR650 H Ion Exchange Resin
 • Hạt nhựa trao đổi ion DuPont™ AmberLite™ HPR4200 Cl Ion Exchange Resin
 • Hạt nhựa trao đổi ion DuPont™ AmberLite™ HPR1200 H Ion Exchange Resin
 • Hạt nhựa trao đổi ion Lewatit LEWATIT® S 4468 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® S 2568 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® IN 42 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus M500 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® S 1567 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® S 6368 A – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus SP 112 H – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion Lanxess LEWATIT® MonoPlus MP 800
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus S 108 H – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus M800 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus TP 207 – Lanxess
 • Hạt nhựa trao đổi ion LEWATIT® MonoPlus TP 260 – Lanxess
 • Hạt nhựa Cation C-1415 H
 • Hạt nhựa Anion A-1740 OH