Hạt nhựa trao đổi ion Lewatit S5528 (Acrylic resin)

Hạt nhựa trao đổi ion Lewatit S5528 (Acrylic resin)

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

LEWATIT® S 5528
Lewatit® S 5528 là nhựa trao đổi anion bazơ mạnh (loại I) dùng cho thực phẩm, có độ xốp lớn, dựa trên polyacrylate liên kết ngang.

Ở dạng clorua, Lewatit® S 5528 thích hợp để khử màu:Xi-rô từ sản xuất đường, đặc biệt là đường mía
Giải pháp của các sản phẩm hữu cơ, e. g. glixerin, axit amin

Do đó, Lewatit® S 5528 rất được khuyến khích sử dụng ở bất cứ nơi nào cần loại bỏ hoàn toàn và nhanh chóng nồng độ chất hữu cơ tương đối cao. Việc sử dụng kết hợp với các loại nhựa hấp phụ Lewatit® khác như Lewatit® S 6368 cho phép đánh bóng mịn.

Data sheet LEWATIT® S 5528:

56788186-AEN