Hạt nhựa trao đổi ion Amberlite TM FPA 98 Cl, DuPont™ AmberLite™ FPA90RF Cl, HPR 1200, HPR 4200, IF 62, Amberlite TM FPA 90 RFCl,

Hạt nhựa trao đổi ion Amberlite TM FPA 98 Cl, DuPont™ AmberLite™ FPA90RF Cl, HPR 1200, HPR 4200, IF 62, Amberlite TM FPA 90 RFCl,

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Nhựa trao đổi ion AmberLite™ và Chất hấp phụ polyme
Nhựa trao đổi ion AmberLite™ và Chất hấp phụ polyme có sẵn trong rất nhiều loại thành phần hóa học và cấu trúc polyme và đã được sử dụng trong nhiều thập kỷ trong các ứng dụng có giá trị cao bao gồm xử lý nước trong các nhà máy công nghiệp và phát điện, nước uống, chế biến thực phẩm, hóa chất chế biến, chế biến sinh học, và công thức dược phẩm.

Hạt nhựa trao đổi ion DuPont™ AmberLite™ :