THAN HOẠT TÍNH 3X6 MESH

THAN HOẠT TÍNH 3X6 MESH

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Xuất xứ: Việt Nam
Hình dạng: Dạng hạt, có góc cạnh
KT: 3 x 6 mesh  (Khoảng 6-12mm)
Tỷ trọng: 650 – 750 kg/m3
Công dụng: Khử màu, mùi, các hợp chất hữu cơ, kim loại nặng
Hạn dùng: 1 -2 năm tùy thuộc vào chất lương nước
Đóng bao: 25kg