CARTRIDGE FILTER

CARTRIDGE FILTER

Danh mục:
  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

  1. Công suất: 80M3/HR * 2 UNIT

CONECTING FLANGER 125A

Vật liệu: SUS304

CARTRIDGE SIZE: 1MICRON×30″

2. Công suất: 25M3/HR * 2 UNIT

CONECTING FLANGER 65A

Vật liệu: SUS304

CARTRIDGE SIZE: 1MICRON×30″

3. Công suất: 45M3/HR * 2 UNIT

CONECTING FLANGER 80A

Vật liệu: SUS304

CARTRIDGE SIZE: 1MICRON×30″