Sodium carbonate Powder (Na 2 CO 3 )

Sodium carbonate Powder (Na 2 CO 3 )

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

  • Sodium carbonate Powder (Na 2 CO 3 )
  • Mã Cas: 497-19-8
  • Quy cách: 500G
  • Dạng khan
  • Molecular Weight Na2CO3 = 105.99
  • Dạng bột màu trắng, cực hút ẩm