Nhôm sunfat: 7% (dạng lỏng), 15% (dạng rắn), 17% (dạng rắn)

Nhôm sunfat: 7% (dạng lỏng), 15% (dạng rắn), 17% (dạng rắn)

– Công thức hóa học: Al2(SO4)3.nH2O
– Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
– Công dụng: Dùng trong ngành sản xuất giấy, lọc nước, dược phẩm…