Javen (Natri Hypoclorit)

Javen (Natri Hypoclorit)

– Công thức hóa học: NaClO
– Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
– Công dụng: Dùng trong công nghệ xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp giấy, dệt…