MBBR HEL-X CHIP CHO THUỶ SẢN

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Ứng dụng Xử lý cho nước thải sinh hoạt và công nghiệp, nuôi trồng thủy sản
Diện tích bề mặt 5500 +/- 150 m2/m3  (test thực tế lên tới 7050 m2/m3)
Vật liệu HDPE (Virgin) => tuổi thọ hơn 20 năm
Độ dày trung bình 1,10 mm
Tỷ trọng trung bình 0,7 – 0,8
Hình dạng Round, Paraboloid
Trọng lượng 150 kg/m3 (1m3 gồm 10 bao)
Đường kính trung bình 30 mm
Màu Màu Trắng

HEL-X FLAKES