GIÁ THỂ VI SINH  DẠNG TỔ ONG

GIÁ THỂ VI SINH  DẠNG TỔ ONG

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

GIÁ THỂ VI SINH  DẠNG TỔ ONG

Kích thước gia thể : 1000x500mmm
Diện tích tiếp xúc: 110m2/m3
Độ dày: 0,35-0,8mm
Vật liệu: PP/PVC cao cấp
Số lượng tấm/m3 : 32 Tấm
Áp suất làm việc: 1,0 – 1,5 bar
Màu sắc: trắng trong/đen