AQUACLEAN ACF-32 – Giảm BOD – COD – TSS hiệu quả 99.9%

AQUACLEAN ACF-32 – Giảm BOD – COD – TSS hiệu quả 99.9%

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

ACF 32 – Vi sinh xử lý nước thải công nghiệp, sinh hoạt, đô thị, đa ngành

CÔNG NGHỆ CẢI TIẾN 2020:

ACF 32 là vi sinh xử lý nước thải đa ngành sử dụng trong các ngành sản xuất công nghiệp, chuyên dụng để xử lý nước thải các ngành:

– Xử lý nước thải công nghiệp    – Xử lý nước thải sản xuất bia rượu, nước giải khát, sữa

– Xử lý nước thải dệt nhuộm      – Xử lý nước thải cao su

Công thức tiên tiến hoạt động mạnh gấp 10 lần vi sinh thông thường.

ACF 32 vi sinh dễ dàng thích nghi với nhiều môi trường: kỵ khí, hiếu khí, tùy nghi.

CÔNG DỤNG:

Xử lý nước thải công nghiệp & đa ngành:

– Ứng dụng xử lý tất cả các loại nước thải

– Giảm COD, BOD và chất rắn lơ lửng SS

– Giảm thể tích bùn và các hợp chất khó phân hủy

– Cân bằng cộng đồng vi khuẩn hữu hiệu trong bùn hoạt tính.

– Làm giảm và điều chỉnh mùi của toàn hệ thống

– Hỗ trợ Oxy hóa hợp chất chứa Ni tơ (quá trình Nitrate hóa).

– Duy trì hiệu suất xử lý của hệ thống

Ủ phân compost:

– Phá vỡ các hợp chất khó phân hủy.

– Chuyển đổi các chất dinh dưỡng trong các hợp chất này thành các dạng dễ sử dụng hơn.

– Rút ngắn thời gian ủ phân compost, ổn định nhiệt độ khối ủ.

– Giảm mùi hôi phát sinh.

Nước rỉ rác/ Rác thải: 

– Kết hợp với ACF OC để tăng cường hiệu quả phân hủy rác

– Giảm mùi hôi, tăng cường phân hủy chất hữu cơ khó phân hủy.

– Hiệu quả giảm nồng độ COD, N-NH4 sau xử lý.

Hệ thống Biogas: 

– Cải thiện sản lượng khí sinh học thu hồi (%CH4 = 60% – 64%).

– Tăng tải trọng hữu cơ (ORL) trong hệ thống xử lý.

– Đẩy nhanh tốc độ phân hủy chất hữu cơ.

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG:

– Chuẩn bị quy trình kích hoạt vi sinh/ Nhân sinh khối vi sinh vật ACF 32, sau 12 – 24 giờ đổ đều lên bể sinh học. (Vui lòng liên hệ chúng tôi hướng dẫn)

– Liều dùng đầu tiên: 20 – 50 ppm/ mỗi tuần/ trong 1 tháng đầu xử lý.

– Liều duy trì (từ tháng thứ 2): 5 – 20 ppm/ mỗi tuần.

– Tùy vào thiết kế của hệ thống, thành phần của nước thải, tải lượng và thời gian trữ nước của hệ thống, để tính toán lượng vi sinh phù hợp.