Xút (Natri hydroxyt) 20%, 32%, 45%, 50%

Xút (Natri hydroxyt) 20%, 32%, 45%, 50%

– Công thức hóa học: NaOH
– Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp thực phẩm
– Công dụng: Sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp như chất tẩy rửa, sơn, sản xuất giấy, công nghệ lọc dầu, công nghệ dệt nhuộm, thực phẩm, xử lý nước, sản xuất các loại hóa chất đi từ xút như Silicat Natri, Al(OH)3, PAC…

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết