Clo lỏng

– Công thức hóa học: Cl2
– Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
– Công dụng: Dùng trong xử lý nước, phụ gia thuốc trừ sâu, làm chất tẩy màu trong công nghiệp giấy, dệt…

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết