Phốt pho vàng

Phốt pho vàng

– Công thức hóa học: P4
– Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
– Công dụng: Dùng làm nguyên liệu trong sản xuất axít phốt-pho-ric, các muối phốt-phát.

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết