Poly Aluminium Chloride – PAC 10%, 17%

Poly Aluminium Chloride – PAC 10%, 17%

– Công thức hóa học: Aln(OH)mCl3n-m
– Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật
– Công dụng: Dùng trong công nghệ xử lý nước sinh hoạt, nước thải công nghiệp, công nghiệp sản xuất giấy, dầu khí…