Axít phốtphoric

Axít phốtphoric


– Cấp chất lượng: Cấp kỹ thuật, cấp thực phẩm
– Công dụng: Dùng trong sản xuất phân bón, xử lý nước, hương vị trong nước ngọt, sản xuất dược phẩm, sản xuất các sản phẩm gốc phốtphat…