VẬN HÀNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC CẤP

VẬN HÀNH BẢO TRÌ HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI VÀ NƯỚC CẤP

Danh mục:
  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

  • CAM KẾT CHẤT LƯỢNG NƯỚC ĐẠT TIÊU CHUẨN
  • CÓ NHÂN VIÊN VẬN HÀNH THÚC TRỰC HÀNG NGÀY TẠI NHÀ MÁY
  • KỸ SƯ VẬN HÀNH NHIỀU NĂM KINH NGHIỆM
  • GIẢI QUYẾT CÁC VẤN ĐỀ CỦA HỆ THỐNG
  • THỰC HIỆN CÁC THAO TÁC BẢO TRÌ NHƯ NUÔI CẤY VI SINH, HOÁ CHẤT VẬN HÀNH…
  • KIỂM TRA VỆ SINH, BÔI TRƠN HIỆU CHỈNH
  • BẢO TRÌ MÁY MÓC THIẾT BỊ
  • BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐƯỜNG ỐNG
  • BẢO TRÌ HỆ THỐNG ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN