ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ( ĐTM)

ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG ( ĐTM)

Danh mục:
  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Cty TNHH môi trường Thiên Hà Xanh chuyên đánh giá tác động môi trường, lập đề án bảo vệ môi trường với trình tự như sau:

Bước 1: Tiếp nhận thông tin và Tư vấn miễn phí cho khách hàng
– Bước 2: Lập báo cáo ĐTM

  • Khảo sát và đánh giá thực trạng môi trường dự án
  • Đề xuất phương án xử lý, cải tạo, giải pháp môi trường
  • Tham vấn ý kiến cộng đồng nếu có

– Bước 3: Trình nộp hồ sơ

  • Kiểm tra hồ sơ, gửi khách hàng xem bản thảo và chỉnh sửa
  • Trình nộp Bộ Tài Nguyên Môi Trường hoặc Sở Tài Nguyên Môi Trường Cấp Tỉnh/UBND Tỉnh (tùy quy mô theo luật định).

– Bước 4: Báo cáo trước Hội đồng Thẩm định chuyên môn
– Bước 5: Chỉnh sửa theo yêu cầu của Hội dồng Thẩm định (nếu có) và nộp lại ĐTM.
– Bước 6: Nhận quyết định và bàn giao ĐTM hoàn thành cho Chủ đầu tư

2. Các văn bản cần thiết cho việc lập báo cáo đánh giá tác động môi trường
🔸 Giấy chứng nhận đầu tư/ giấy đăng ký kinh doanh
🔸 Hợp đồng thuê đất/ giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
🔸 Thuyết minh dự án đầu tư hoặc phương án kỹ thuật
🔸 Báo cáo khảo sát địa chất công trình
🔸 Bản vẽ vị trí khu đất
🔸 Bản vẽ mặt bằng tổng thể
🔸 Bản thể thoát nước mưa
🔸 Bản vẽ thoát nước thải
🔸 Bản vẽ bể tự hoại
🔸 Bản vẽ hệ thống xử lý nước thải (nếu có)
🔸 Bản vẽ hệ thống xử lý khí thải (nếu có)

3. Hỗ trợ tư vấn
– Tư vấn, giải đáp thắc mắc liên quan đến các quy định môi trường
– Cung cấp thông tin, văn bản môi trường mới nhất
– Tư vấn cụ thể từng dự án Đúng – Linh hoạt – Hiệu quả
– Hướng dẫn cách xử lý trong một số trường hợp liên quan đến cơ quan nhà nước
– Tư vấn theo đúng quy trình, thời gian cụ thể, linh động đối với mỗi dự án
– Hỗ trợ mọi lúc trong việc tiếp xúc và giải quyết vấn đề.

4. Quyền lợi khách hàng
– Theo dõi, giám sát tiến trình thực hiện, nắm bắt công việc chuyên viên môi trường đang thực hiện.

– Được tư vấn cụ thể và chi tiết để lựa chọn phương án Phù hợp – khả thi – hiệu quả – Tiết kiệm

– Được hướng dẫn công việc cần thực hiện cụ thể

– Nhận được Kế hoạch bảo vệ môi trường có xác nhận đúng hạn

– Được hỗ trợ, tư vấn trong suốt quá trình thực hiện và sau khi đã nhận báo cáo, giấy xác nhận.

5. Lợi ích khách hàng 

– Nắm rõ các quy định môi trường
– Lựa chọn phương án thực hiện công tác bảo vệ môi trường Phù hợp – khả thi – hiệu quả – Tiết kiệm
– Dự báo được tác động môi trường đối với dự án sắp xây dựng
– Có biện pháp giảm thiểu ô nhiễm, phương án xử lý chất thải
– Có kế hoạch giám sát môi trường định kỳ để đề phòng, ứng phó kịp thời
– Góp phần bảo vệ môi trường, tạo hình ảnh đẹp cộng đồng và khách hàng, đối tác
– Thực hiện đúng quy định môi trường của nhà nước
– Doanh nghiệp phát triển bền vững khi được đánh giá cao từ đối tác lớn.
– Được tư vấn chính xác, đầy đủ, đúng chuyên môn
– Tăng uy tín với chủ đầu tư vì thực hiện đúng, đủ, tiết kiệm
– Tiết kiệm thời gian, chi phí, nhân công thực hiện, kiểm tra, chỉnh sửa.