Màng chống thấm HDPE độ dày 1mm

Màng chống thấm HDPE độ dày 1mm

45,000

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Vải địa kỷ thuật ( Màng chống thấm, vải địa chất) HDPE độ dày 1mm