Đĩa lọc Jimten

Đĩa lọc Jimten

Danh mục: ,
  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Thông tin đĩa lọc hiệu Jimten:

Code             Dimensions                 Features                             u./box
091068             3/4″                          100 MicronsBSP                    10
091069               1″                            100 Microns BSP                  10
091070           11/4″                            100 Microns BSP                 5
091071             11/2″                           100 Microns BSP                 5
091072                3/4″                         100 Microns NPT                10
091073                  1″                           100 Microns NPT              10
091074             11/4″                         100 Microns NPT                 5
091075                 11/2″                         100 Microns NPT              5
Hình ảnh:
CATALOG: