Bộ lọc đĩa Azud ( disc filter Azud)

Bộ lọc đĩa Azud ( disc filter Azud)

Danh mục:
  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Bộ lọc đĩa 50 m3/h

Áp suất hoạt động: 4 bar

Mức độ lọc: 100 micron

Áp dụng: Trước hệ lọc UF

Xuất xứ: Azud

Catalog Disc filter của Azud

AZUD HELIX AUTOMATIC FT200 DLP ENG

Video Disc filter của Azud :