Chế phẩm sinh học xử lý nước thải hiếu khí

Chế phẩm sinh học xử lý nước thải hiếu khí

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

CH PHM VI SINH XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIU KHÍ  

Thành phần:

–          Vi sinh vật hoại sinh: ………………………………. 1.0 x 108 CFU/g

–          Vi sinh vật phân giải xenlulo: ……………………….1.0 x 108 CFU/g

–          Vi sinh vật phân giải protein: ………………………. 1.0 x 108 CFU/g

–          Vi sinh vật phân giải tinh bột: ……………………… 1.0 x 108 CFU/g

–          Độ ẩm, % không nhỏ hơn:  12%

–          Ngoài ra còn có các loài vi sinh vật khác như: Bacillus sp, Streptomyces sp,

      Lactobacillus sp, Saccharomycer sp, Aspergillus sp, Nitrobacter sp, Nitrosomonas sp.

–          Phụ gia vừa đủ: 100%

Phân giải nhanh chất thải hữu cơ có trong bể nước thải như: xenluloz, tinh bột, protein, kitin, lipit … Xử lý nước thải, làm sạch môi trường Khử chất hữu cơ có trong nước thải ( COD,BOD) Khử mùi hôi tanh của nước thải Diệt mầm bệnh Tăng khả năng tạo bông và kết lắng của bùn hoạt tính

CÁC YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN KHẢ NĂNG HOẠT ĐỘNG CỦA CHẾ PHẨM SINH HỌC  TRONG BỂ XỬ LÝ NƯỚC THẢI HIẾU KHÍ pH của nước thải: có giá trị trong khoảng 6 – 8,5 sẽ phù hợp cho vi sinh vật phát triển Các chỉ số BOD ( lượng oxi cần thiết cung cấp cho vi sinh vật để oxi hóa các chất hữu cơ), COD ( khối lượng oxi cần tiêu hao để oxi hóa các chất hữu cơ có trong 1 lít dung dịch nước thải). Đơn vị tính là mg/l DO ( Nồng độ oxy hòa tan cần thiết cho thủy sinh) được sử dụng để đánh giá mức độ ô nhiễm chất hữu cơ có trong nước thải. DO tối ưu là từ 2 – 4 mg/l