Hóa chất xử lý nước cấp

 • Natri metabisulfit – Na2S2O5

  0 out of 5

  Công thức hóa học : Na2S2O5

  Tên hóa học : Sodium Metabisulfite, Natri Metabisunfit

  Xuất xứ: Thái Lan, Ý, Trung Quốc

  Qui cách : 25 kg/ bao

   

  Quý khách vui lòng liên hệ thông tin :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Natri Nitrat – NaNO3 99%

  0 out of 5

  Công thức hóa học : NaNO3

  Tên hóa học : Natri Nitrat- Sodium Nitrat

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Qui cách : 25 – 50 kg/ bao

   

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Natri Nitrit – NaNO2 98%

  0 out of 5

  Công thức hóa học : NaNO2

  Tên hóa học : Natri Nitrit- Sodium Nitrit

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Qui cách : 25 – 50 kg/ bao

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Natri Photphat – Na3PO4.12H2O

  0 out of 5

  Công thức hóa học : Na3PO4.12H2O

  Tên hóa học : Trisodium phosphate

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Qui cách : 25 kg/ bao

   

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Natri silicat – Na2SiO3

  0 out of 5

  Công thức hóa học : Na2SiO3

  Tên hóa học : Natri Silicat, Sodium Silicate

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Qui cách : 30kg/can

   

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Natri Sunfat – Na2SO4 99%

  0 out of 5

  Công thức hóa học : Na2SO4

  Tên hóa học : Sodium Sulfate, Natri sunfat

  Xuất xứ : Việt Nam, Trung Quốc

  Qui cách : 25 -50 kg/bag

   

  Quý khách vui lòng liên hệ thông tin :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Nhôm Hydroxit (bột nhôm)- Al(OH)3

  0 out of 5

  Công thức hóa học: Al(OH)3

  Tên hóa học : Nhôm hydroxit 

  Xuất xứ:  Việt Nam, Trung Quốc

  Qui cách : 50 kg/bag

   

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Nikel chloride – NiCl2 99%

  0 out of 5

  Công thức hóa học : NiCl2

  Tên hóa học : Nickel Chlorua, Nickel(II) chloride

  Xuất xứ: Đài Loan, Anh

  Qui cách : 25 kg/ bao

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • PAC 10% -17% – Poly Aluminium Chloride lỏng

  0 out of 5

  Công thức hóa học : Al2(OH)nCl6-n]m

  Tên hóa học : Poly Aluminium Chloride; PAC; Chất keo tụ, tạo bông

  Xuất xứ: Việt Nam (chất lượng cao – giá thành cạnh tranh so với PAC TQ)

  Tỷ trọng: 1.2 – 1.4

  Qui cách : Can/phuy/tank/xe téc

   

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Phân phối Polymer Anion KMR

  0 out of 5

  Công thức hóa học : Polymer Anion A1110

  Tên hóa học : SPECFLOC A-1110 HMW Flocculant

  Xuất xứ: Anh KMR

  Tỷ trọng : 

  Qui cách : 25 kg/bao

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Poly Ferric Sulphate (PFS) – Fe2(OH)n(SO4)3- n/2m

  0 out of 5

  Công thức hóa học : Fe2(OH)n(SO4)3- n/2m

  Tên hóa học : Polymeric Ferric Sulfate , PFS, Poly ferric sulfate, Polymeric Iron Sulfate

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Qui cách : 25 kg/ bao

   

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Polymer Cation

  0 out of 5

  Công thức hóa học : (-CH2CHCONH2-)n

  Tên hóa học : Polymer cation – Specfloc KMR

  Xuất xứ: Anh

  Tỷ trọng : 

  Qui cách : 25 kg/bao

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Sodium Hydrosulfite – Na2S2O4

  0 out of 5

  Công thức hóa học : Na2S2O4

  Tên hóa học : Sodium Hydrosulfite – Natri Dithionite – Sodium dithionite 

  Tên gọi khác: Tẩy đường

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Qui cách : 50 kg/ can

   

  Quý khách vui lòng liên hệ thông tin :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Sodium Thiosulfate Pentanhydrate- Na2S2O3.5H2O

  0 out of 5

  Công thức hóa học : Na2S2O3.5 H2O

  Tên hóa học :Sodium Thiosulfate, Natri thiosunfate

  Xuất xứ : Trung Quốc

  Qui cách: 25kg/bag

   

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Sodium Tripoly Phosphate – Na5P3O10

  0 out of 5

  Công thức hóa học : Na5P3O10

  Tên hóa học : sodium tripoly phosphate

  Xuất xứ : Trung Quốc

  Qui cách : 25kg/bag

   

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Thuốc tím – KMnO4

  0 out of 5

  Công thức hóa học : KMnO4

  Tên hóa học :Potassium permanganate

  Xuất xứ: Trung Quốc

  Qui cách : 50kg/ thùng

   

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Vôi bột Công nghiệp – Ca(OH)2- 90%

  0 out of 5

  Công thức hóa học : Ca(OH)2 90%

  Tên hóa học : Canxi Hydroxit – Vôi bột – Calcium Hydroxide

  Xuất xứ : Việt Nam

  Qui cách : 25 kg/bao

   

  Thông tin liên hệ :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Xút lỏng- NaOH 32% – 50%

  0 out of 5

  Công thức hóa học : NaOH
  Tên hóa học : Caustic soda;  Natri hiđroxit ; Sodium hydroxide; Xút nước, Xút lỏng
  Xuất xứ: Việt Nam
  Nồng độ: 10; 20; 32; 45; 50%
  Tỷ trọng: 1-1.5 kg/lít
  Qui cách: Can/phuy/tank/xe bồn

  Quý khách vui lòng liên hệ thông tin :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com

 • Xút vảy, xút hạt NaOH 99%

  0 out of 5

  Công thức hóa học : NaOH
  Tên hóa học : Caustic soda;  Natri hiđroxit ; Sodium hydroxide; Xút
  Xuất xứ: Việt Nam, Trung Quốc, Thái Lan, Đài Loan
  Nồng độ: 99%
  Dạng thù hình: Hạt, vẩy ( Pearl; Flake)
  Qui cách: 25 kg/bao

   

  Quý khách vui lòng liên hệ thông tin :
  Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
   Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
   Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
   Email: hangmt1809@gmail.com