NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

NHẬP KHẨU THIẾT BỊ MÔI TRƯỜNG

Danh mục:
 • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

VỚI 10 NĂM KINH NGHIỆM TRONG NGÀNH NHƯ SAU:

 • NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC THẢI
 • NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ NƯỚC CẤP
 • NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ KHÍ THẢI
 • NHẬP KHẨU VẬT TƯ THIẾT BỊ PHỤC VỤ CÔNG TRÌNH XỬ LÝ CHẤT THẢI CHÔN LẤP.

THƯƠNG HIỆU NHẬP KHẨU:

 1. MITSUBISHI
 2. KUBOTA
 3. LG
 4. KOCH
 5. SSI
 6. EDI
 7. TORAY
 8. CEMBRANE
 9. GE ( SUEZ)
 10. ALFA LAVA
 11. HEL XCHIP
 12. OXYFLEX
 13. JAEGER
 14. NEWAIR
 15. SYSDER
 16. LANZESS
 17. DOW
 18. ROHM AND HASS
 19. ECOLAB
 20. TOHIN
 21. TSURUMI
 22. SHINMAYWA
 23. ANLET
 24. LENNTECH