HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI/NƯỚC CẤP BẰNG HỆ CONTAINER DI ĐỘNG CỦA ĐỨC

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC THẢI/NƯỚC CẤP BẰNG HỆ CONTAINER DI ĐỘNG CỦA ĐỨC

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

112658

 

XUẤT XỨ: EnviModul – ĐỨC
Hệ thống nhà máy mô-đun linh hoạt cho quá trình xử lý nước và nước thải.

HỆ THÔNG HOÀN TOÀN TỰ ĐỘNG

HỆ THỐNG XỬ LÝ NƯỚC MODUL DI ĐỘNG LINH HOẠT.

ÁP DỤNG: XỬ LÝ NƯỚC VÀ NƯỚC THẢI.

Envimodul sizes

Envochem® AOP                type                   Capacity/Batch  Batches / 24 h

AOP 10.000                         10 m³               1 – 2

AOP 15.000                         15 m³               1 – 2

AOP 20.000                         20 m³               1 – 2

AOP 30.000                         2 x 15 m³          1 – 2