Xử lý nhanh NO2

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Sản phẩm bổ sung vào môi trường nước nuôi

 

BẢN CHẤT VÀ CÔNG DỤNG:

“Tổ hợp” sản phẩm giúp phân giải – phân hủy khí độc. Đặc biệt “Xử lý nhanh – khá triệt để NO2

 

CHỈ TIÊU CHẤT LƯỢNG: Thành phần trong 1 kg sản phẩm

1. Các chất chính

Bacillus subtilis (min) ………………..1×1010 CFU/kg

Amylase (min)…………………………..1.200 IU/kg

Protease (min)………………………….1.000 IU/kg

Ẩm độ (max)…………………………….12%

Chất mang (bột talc) vừa đủ……….1kg

2. Chất cấm: Không có

 

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG: Hòa tan sản phẩm vào nước và tạt đều khắp ao.

– Tùy thực tế ao và tháng tuổi nuôi tôm. Thông thường:

+ Tháng thứ nhất: 1kg/5.000 – 6.000 m3

+ Tháng thứ hai: 1kg/4.000 – 5.000 m3

+ Tháng thứ ba: 1kg/3.000 – 4.000 m3

+ Tháng thứ tư: 1kg/2.500 – 3.000 m3

– Xử lý: 1kg/2.000 m3 tùy theo lượng NO2 trong ao nuôi mà tạt liên tục 2-3 ngày.

Lưu ý: 

– Nên kiểm tra định kỳ NO2 trong ao nuôi để có lịch xử lý hợp lý và hiệu quả cao nhất.

– Tăng cường quạt nước trong quá trình sử dụng.

– Không sử dụng cùng lúc với thuốc sát trùng.