Nitrosomonas sp Nitrobacter sp Giảm khí độc NH4, NH3, NO2 Hấp thụ nhanh khí độc trong ao nuôi

Nitrosomonas sp Nitrobacter sp Giảm khí độc NH4, NH3, NO2 Hấp thụ nhanh khí độc trong ao nuôi

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

CÁCH DÙNG CHO AO NUÔI TÔM, CÁ

Giảm khí độc NH4, NH3, NO2

Hấp thụ nhanh khí độc trong ao nuôi

Thành Phần Và Tác Dụng:

–         Nitrobacter Sp               ≥ 109 CFU/g

–         Nitrosomonas Sp          ≥ 109 CFU/g

–      Pseudosodomonas sp  ≥ 109 CFU/g

–  Chiết suất Yucca Schidigera (Saponin 11%)

Các enzim tăng cường xử lý:

 Amylase   ≥  200 UI/g.

– Cellulase  ≥  220 UI/g.

– Protease   ≥ 400 UI/g.

– Lipase      ≥  240 UI/g.

Cách Dùng:

v Dùng trong ao nuôi tôm, cá

§         Định kỳ xử lý 1kg /1.000m3. Bổ sung định kỳ 10 – 15 ngày/ lần

§         Cấp cứu nỗi đầu: 2-3kg /1.000 – 2.000m3

Hướng dẫn sử dụng:

§       Cách 1 kích hoạt trước khi sử dụng

§       Dùng trực tiếp hòa tan với nước và tạt trực tiếp xuống ao nuôi ( không dùng chung với các chất diệt khuẩn )

Bảo Quản: – Để nơi khô ráo thoáng mát trong 18 Tháng

Công Dụng:

–          Chuyển hóa NH4+ thành NO2, làm giảm hàm lượng khí độc NH3 trong nước.

–          Chuyển hóa NO2 thành NO3, làm giảm hàm lượng khí độc NO2– trong nước.

–          Cung cấp dưỡng chất cho phiêu sinh thực vật phát triển.

–          Ổn định môi trường ao nuôi, pH, màu nước.

–          Làm sạch môi trường nước ao nuôi.

Là chế phẩm trung tính, an toàn không độc hại đối với người, gia súc và môi trường.)

( Sử dụng sau 72h00 khi dùng chất diệt khuẩn )