HỆ PHÂN PHỐI KHÍ OXYFLEX

HỆ PHÂN PHỐI KHÍ OXYFLEX

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

hông số kỹ thuật Đĩa phân phối khí OXYFLEX MT235 – 9 inch:

  • Tên sản phẩm: Đĩa phân phối khí OXYFLEX bọt mịn
  • Kích thước: 280/235mm.
  • Lưu lượng thiết kế: 0 – 6 m3/h
  • Lưu lượng cao nhất: 0 – 10 m3/h
  • Diện tích hoạt động bề mặt: 0.04m2
  • Vật liệu màng: EPDM
  • Ren ngoài 27mm hoặc 34mm
  • Khung: PP-GF