Bột trợ lọc Kenite 3000

Bột trợ lọc Kenite 3000

Danh mục:
  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Một số model  của bột trợ lọc nhập khẩu như sau:

KENITE 700

KENITE 1000

KENITE 2500

KENITE 3000

KENITE 5200

KENITE 5500

2019430_43309