Natri Sunfua – Đá thối – Na2S

Natri Sunfua – Đá thối – Na2S

Công thức hóa học : Na2S

Tên hóa học : sodium sulfide, Sodium Sulfur, Đinatri sulfua

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/ bao

Quý khách vui lòng liên hệ thông tin :
Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
 Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
 Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
 Email: hangmt1809@gmail.com

Quý khách vui lòng liên hệ thông tin :
Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
 Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
 Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
 Email: hangmt1809@gmail.com

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Tính chất vật lý: dạng vẩy màu đỏ hoặc vàng, có mùi trứng thối.

Tính chất hóa học: 

Trong công nghiệp Na2S được sản xuất bằng cách giảm carbothermic natri sulfat và thường sử dụng than:

Na2SO4 + 2 C → Na2S + 2 CO2
Trong phòng thí nghiệm, Na2S có thể được điều chế bằng cách khử lưu huỳnh với natri trong amoniac khan. Ngoài ra, lưu huỳnh có thể được giảm natri trong THF khô với một lượng xúc tác của naphthalene:

2 Na + S → Na2S
Natri sulfua cũng có thể được sản xuất bởi các phản ứng với natri xyanua và axit sulfuric, tuy nhiên phản ứng này rất độc hydrogen cyanide được hình thành trong quá trình này.

Phản ứng với thuốc thử vô cơ
Quá trình hòa tan có thể được mô tả như sau:

S-2 + H2O → HS- + OH-
Natri sulfua có thể oxy hóa khi đun nóng với natri cacbonat và sulfur dioxide:

2 Na2S + 3 O2 + 2 CO2 → 2 Na2CO3 + 2 SO2
Quá trình oxy hóa với hydrogen peroxide cho natri sunfat:

Na2S + 4 H2O2 → 4 H2O + Na2SO4
Sau khi được xử lý bằng lưu huỳnh, polysulfides được hình thành:

2 Na2S + S8 → 2 Na2S5