Natri silicat – Na2SiO3

Công thức hóa học : Na2SiO3

Tên hóa học : Natri Silicat, Sodium Silicate

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 30kg/can

 

Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
 Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
 Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
 Email: hangmt1809@gmail.com

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

 

Natri silicat – Na2SiO3

Tính chất vật lý: Chất lỏng đồng nhất, sánh , trong suốt, cho phép màu trắng đục hoặc ngà vàng

Tính chất hóa học: 

Natri Silicat thường được điều chế bằng phản ứng trong pha lỏng hoặc pha rắn. Cả hai quá trình đều sử dụng NaOH và SiO2 làm nguyên liệu đầu vào.

Pha Lỏng

Hỗn hợp của NaOH, SiO2 và nước được trộn lẫn trong bể trộn và dẫn qua thiết bị phản ứng để tạo hơi. Phản ứng sẽ diễn ra như sau:

{\displaystyle {\ce {{\mathit {n}}{SiO2}+2NaOH->Na2O.{\mathit {n}}{SiO2}+H2O}}}

Pha rắn (có gia nhiệt)

Na2CO3 and Na2SO4 tan chảy ở nhiệt thấp hơn SiO2 rất nhiều (<900°C vs >1600°C). Khi cả hai chất tan chảy, SiO2 sẽ hòa tan trong dung dịch nóng chảy để tạo ra Na2SiO3

{\displaystyle {\ce {{Na2CO3}+{\mathit {x}}SiO2->{(Na2O).(SiO2)_{\mathit {x}}}+CO2}}}
2 NA2SO4 + C + 2 SIO2 → 2 NA2SIO3 + 2 SO2 + CO2