Mono Kali Photphat – M.K.P- KH2PO4

Mono Kali Photphat – M.K.P- KH2PO4

Công thức hóa học : KH2PO4 98%

Tên Hóa Học : Mono Kali photphat, Monopotassium phosphate

Xuất xứ : Trung Quốc

Qui cách : 25kg/bao

 

Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
 Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
 Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
 Email: hangmt1809@gmail.com

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Tính chất vật lý, ngoại quan: Tinh thể hay bột trắng, dễ tan trong nước

Tính chất hóa học:  

• KOH + H3PO4 = KH2PO4 + H2O
• 2KOH + KH2PO4 = K3PO4 + 2H2O
• H3PO4 + KI = HI + KH2PO4
• KH2PO4 + NaOH = NaH2PO4 + KOH
• KH2PO4 + KOH = K2HPO4 + H2O
• KBr + H3PO4 = KH2PO4 + HBr
• K2HPO4 + HCl = KH2PO4 + KCl