LÒ ĐỐT RÁC ĐÔ THỊ CỦA SANTES

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

CAPACITY: 100 – 1000 KG/H

XUẤT XỨ: SANTES – TÜRKİYE

CATALOG LÒ ĐỐT RÁC ĐÔ THỊ CỦA SANTES

https://pdf.medicalexpo.com/pdf/santes-incinerator/santes-catalogue/94417-150396.html
https://www.energy-xprt.com/downloads/company-overview-brochure-443914