LÒ ĐỐT RÁC CỦA ANH (VOLKAN )

LÒ ĐỐT RÁC CỦA ANH (VOLKAN )

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Burn Rate (Up to kg/hr) Fuel Consumption Diesel (LPH)
50 7 – 10
Static Operational Dimensions (LxWxH) (m) Fuel Consumption LPG (LPH)
8.5 x 2.5 x 3.2 10 – 16
Chamber Load Capacity (kg) Fuel Consumption Nat Gas (m3/h)
1210 7 – 10

Volkan 1750

Burn Rate (Up to kg/hr) Fuel Consumption Diesel (LPH)
50 15 – 21
Static Operational Dimensions (LxWxH) (m) Fuel Consumption LPG (LPH)
4.6 x 3.7 x 3.4 22 – 32
Chamber Load Capacity (kg) Fuel Consumption Nat Gas (m3/h)
1000 15 – 21