Dinatri photphat – Na2HPO4.12H2O 98%

Dinatri photphat – Na2HPO4.12H2O 98%

Công thức hóa học : Na2HPO4.12H2O

Tên hóa học : Sodium hydrogen phosphate, Disodium hydrogen orthophosphate, phosphate dibasic, disodium phosphate

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/ bao

 

Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
 Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
 Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
 Email: hangmt1809@gmail.com

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Tính chất vật lý: Nó là bột trắng có tính hút ẩm cao và tan được trong nước.Vì thế nó được dùng trong thương mại như một phụ gia chống đông cục trong các sản phẩm bột. Nó có thể được tìm thấy về mặt thương mại ở cả dạng khan và hiđrat hoá.

Tính chất hóa học: 

Độ pH của HPO42− trong nước là giữa 8.0 và 11.0, có nghĩa luôn có phản ứng thuận nghịch xảy ra:

HPO42− + H2O ⇌ H2PO4 + OH

Dinatri photphat  được điều chế bằng phản ứng trung hòa giữa axit phosphoric và NaOH:

H3PO4 + 2 NaOH → HNa2PO4 + 2 H2O

Trong công nghiệp Na2HPO4 được sản xuất bằng quy trình 2 bước bằng cách cho dicalcium phosphate phản ứng với sodium bisulfate, tạo ra kết tủa calcium sulfate:

CAHPO4 + NAHSO4 → NAH2PO4 + CASO4

Trong bước thứ 2, dung dịch monosodium phosphate được trung hòa từng phần để tạo ra Na2HPO4

NAH2PO4 + NAOH → HNA2PO4 + H2O