Axit Sulfamic – H3NSO3

Công thức hóa học : H3NSO3

Tên hóa học : axit amidosulfonic , amidosulfuric axit , aminosulfonic axit  và axit sulfamidic

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25kg/bao

 

Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
 Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
 Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
 Email: hangmt1809@gmail.com

  • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

Tính chất vật lý: Là chất rắn không màu, hòa tan tốt trong nước.

Tính chất hóa học: Phản ứng axit-bazơ
axit Sulfamic là một axit vừa mạnh, Ka = 1.01 x 10-1. Bởi ở thể chất rắn không hút ẩm, nó được sử dụng như một tiêu chuẩn trong định phân axit (xét nghiệm định lượng hàm lượng axit).

H3NSO3 + NaOH → NaH2NSO3 + H2O

Việc khử proton có thể tiến trong dung dịch NH3 để tạo ra HNSO2−3

H3NSO3 + 2 NH3 → HNSO2−3 + 2 NH+4

Phản ứng với Nitric và axit Nitrit,

Với HNO2, axit Sulfamic phản ứng tạo ra  N2, trong khi với HNO3, phản ứng sẽ tạo ra N2O

HNO2 + H3NSO3 → H2SO4 + N2 + H2O
HNO3 + H3NSO3 → H2SO4 + N2O + H2O

Phản ứng với hypochlorite

Phản ứng của hypochlorite dư bằng axit Sulfamic hoặc muối sulfamate là phản ứng thuận nghịch với cả N-chlorosulfamate và N, N-chlorosulfamate

HCLO + H2NSO3H → CLNHSO3H + H2O
HCLO + CLNHSO3H ⇌ CL2NSO3H + H2O

Phản ứng với rượu

Khi đun nóng axit Sulfamic sẽ phản ứng với rượu để tạo thành organosulfates tương ứng. Hóa chất này đắt hơn so với các dẫn xuất khác, chẳng hạn như ôleum acidor chlorosulfonic, nhưng cũng nhẹ hơn đáng kể và sẽ không sunfonate vòng thơm. Sản phẩm được sản xuất dưới dạng muối amoni.

ROH + H2NSO3H → ROS(O)2O−NH+4