Axit formic HCOOH 85%

Công thức hóa học : HCOOH

Tên hóa học : Formic acid, methanoic acid, Methyl aldehyde, Methylene glycol, Methylene oxide, Formalin, Formol, Methanal

Xuất xứ: Trung Quốc

Qui cách : 25 kg/can, 250 kg/phuy
Thông tin liên hệ :
Địa chỉ: Lầu 20 Tòa nhà A&B, Số 76A Lê Lai, P.Bến Thành, Quận 1
 Nhà máy: số 24/18 Đường TX 52, KP4, P.Thạnh Xuân, Quận 12
 Điện thoại: (028) 028 .6685 1177 – 0914 918 599
 Email: hangmt1809@gmail.com

  • Mô tả

Mô tả

Tính chất vật lý : chất lỏng không màu, có mùi

Tính chất hóa học:

Axit formic là axit yếu. Tuy nhiên nó mạnh nhất trong dãy đồng đẳng của axit cacboxylic no, đơn chức, mạch hởvà mạnh hơn axit cacbonic:(H2CO3) do hiệu ứng dồn mật độ electron trong nhóm -COOH. Cụ thể:

  • Dung dịch HCOOH làm quỳ tím chuyển màu đỏ nhạt.
  • Tác dụng với kim loại mạnh:
2NA + 2HCOOH → 2HCOONA + H2
  • Tác dụng với oxit bazơ:
CUO + 2HCOOH → (HCOO)2CU + H2O
  • Tác dụng với bazơ
NAOH + HCOOH → HCOONA + H2O
  • Tác dụng với muối của axit yếu hơn:
NAHCO3 + HCOOH → HCOONA + CO2 + H2O

Phản ứng este hóa

HCOOH + CH3OH → HCOOCH3 + H2O.

Phản ứng này là phản ứng thuận nghịch được xúc tác nhờ axit sunfuric đặc và nhiệt độ.

Tính andehit

  • Phản ứng tráng gương
HCOOH + 2[AG(NH3)2]OH → (NH4)2CO3 + 2AG + 2NH3 + H2O