MÀNG LỌC SINH HỌC MBR LG – KOREA

MÀNG LỌC SINH HỌC MBR LG – KOREA

 • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

MODEL MÀNG LỌC SINH HỌC MBR LG – KOREA

màng lọc sinh học MBR LG của Hàn Quốc Model diện tích 35 m2,  Ø234 x L1,968, model MR-MHS03A

màng lọc sinh học MBR LG của Hàn Quốc diện tích 50 m2, Ø216 x L1,731mm, Model MR-MHP05A

màng lọc sinh học MBR LG của Hàn Quốc diện tích 75 m2, Ø216 x L2,152mm, Model MR- MHP07A

màng lọc sinh học MBR LG của Hàn Quốc Model MR-MFS20A

màng lọc sinh học MBR LG của Hàn Quốc Model MR-MFS20G

 

CATALOG MÀNG LỌC SINH HỌC MBR LG – KOREA

2015 LG Membrane(English)

model: MR-MFS20A

 • Loại màng: Flat Sheet (tấm phẳng)
 • Kích thước lỗ rỗng: 0,05 µm (kích thước cũ 0,2 µm)
 • Vật liệu Màng: Polyethersulfone (PES)
 • Kích thước màng: 490mm (W) x 1.200mm (H) x 17,5mm (T)
 • Diện tích: 1m2

model: MR-MFS20G

 • Loại màng: Flat Sheet
 • Kích thước lỗ rỗng: 0,05 µm (kích thước cũ 0,2 µm)
 • Vật liệu Màng: Polyethersulfone (PES)
 • Kích thước màng: 490mm (W) x 1.200mm (H) x 6mm (T)
 • Diện tích: 0,8m2

Thông số kỹ thuật Màng MBR LG dạng tấm:

Loại Màng Dạng tấm phẳng (Flat Sheet)
Kích thước lỗ rỗng 0,2 µm
Vật liệu màng Polyethersulfone (PES)
Kích thước màng 490mm (W) x 1.200mm (H) x 17,5mm (T)
Diện tích bề mặt 1.0m2
Lưu lượng trung bình xử lý nước thải 0,4 m3/m2/ngày
Lưu lượng lớn nhất xử lý nước thải 0,7 m3/m2/ngày
Chất rắn lơ lửng của nước thải sau xử lý: nhỏ hơn 1,0 ppm
Lưu lượng sục khí thiết kế 0.63 ~1.76 m3/m2/h
Cách vận hành 10 phút chạy, 01 phút nghỉ.
Độ bền màng 5 – 8 năm
Hàm lượng MLSS 3.000 – 15.000 mg/l
Chất lượng nước sau xử lý: BOD: 5 mg/l
COD: 10 mg/l
SS: 1 mg/l