GIẢI PHÁP TÁI CHẾ RÁC THẢI SINH HOẠT

GIẢI PHÁP TÁI CHẾ RÁC THẢI SINH HOẠT

 • Thông tin chi tiết

Thông tin chi tiết

 • Model TS3012 TS3010 TS2510 TS1806
  Drum diameter(m) 3 3 2.5 1.8
  Drum length(m) 12 10 10 6
  *Throughput (t/h) 40 30 20 10
  Power (kW) 37 22 18.5 11
  Weight (t) 30 28 22 10

  MÁY TÁCH KHÍ

 • MÁY SẢN KIM LOẠI

 • HỆ NAM CHÂM

 • BỘ TÁCH ĐẠN ĐẠO

 •  HỆ BĂNG TẢI.
 •  MÁY HUỶ TÀI LIỆU:
 • Máy ép vít:

 • HỆ BĂNG TẢI:
 • about-banner