Hồ Chí Minh

XỬ LÝ RÁC THẢI VÀ TÁI CHẾ

Hồ Chí Minh

Nhà máy xử lý nước thải Tập Trung KCN Đông Nam, (Củ Chi – Tp.HCM)

Hồ Chí Minh